Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 201 201 202 204
28/01 kl 01 244 248 249 249
28/01 kl 02 284 288 287 289
28/01 kl 03 298 299 297 303
28/01 kl 04 284 284 284 286
28/01 kl 05 244 250 252 249
28/01 kl 06 204 208 209 211
28/01 kl 07 158 163 162 166
28/01 kl 08 122 124 122 128
28/01 kl 09 112 112 114 113
28/01 kl 10 125 128 129 131
28/01 kl 11 164 165 164 167
28/01 kl 12 208 203 203 207
28/01 kl 13 252 250 251 257
28/01 kl 14 291 291 293 299
28/01 kl 15 314 313 314 319
28/01 kl 16 300 302 303 307
28/01 kl 17 267 265 267 271
28/01 kl 18 223 228 228 229
28/01 kl 19 174 187 187 186
28/01 kl 20 138 143 144 143
28/01 kl 21 110 114 116 117
28/01 kl 22 114 123 123 120
28/01 kl 23 145 155 153 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 286 312 313 335 300
Max fra modell: 26.01 18 286 312 314 356 282
Max fra modell: 26.01 12 286 310 319 352 289
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm