Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 25 44 31 -
28/01 kl 01 25 48 34 -
28/01 kl 02 25 51 37 -
28/01 kl 03 30 57 34 -
28/01 kl 04 27 47 33 -
28/01 kl 05 27 43 33 -
28/01 kl 06 24 42 32 -
28/01 kl 07 26 46 30 -
28/01 kl 08 26 41 27 -
28/01 kl 09 28 39 30 -
28/01 kl 10 25 38 31 -
28/01 kl 11 28 40 31 -
28/01 kl 12 26 38 23 -
28/01 kl 13 25 37 23 -
28/01 kl 14 22 38 26 -
28/01 kl 15 26 42 30 -
28/01 kl 16 28 44 29 -
28/01 kl 17 26 45 26 -
28/01 kl 18 32 50 34 -
28/01 kl 19 32 48 40 -
28/01 kl 20 28 50 40 -
28/01 kl 21 27 54 39 -
28/01 kl 22 34 57 46 -
28/01 kl 23 41 60 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 45 60 103 86
Laveste værets virkning -6 12 22 39 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm