Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 146 52 198 -
29/01 kl 01 191 54 245 -
29/01 kl 02 231 57 288 -
29/01 kl 03 258 59 317 -
29/01 kl 04 259 58 317 -
29/01 kl 05 235 60 295 -
29/01 kl 06 196 66 262 -
29/01 kl 07 154 66 220 -
29/01 kl 08 115 61 176 -
29/01 kl 09 88 66 154 -
29/01 kl 10 87 79 166 -
29/01 kl 11 114 82 196 -
29/01 kl 12 156 70 226 -
29/01 kl 13 202 62 264 -
29/01 kl 14 244 64 308 -
29/01 kl 15 273 61 334 -
29/01 kl 16 278 57 335 -
29/01 kl 17 255 54 309 -
29/01 kl 18 215 59 274 -
29/01 kl 19 170 56 226 -
29/01 kl 20 125 53 178 -
29/01 kl 21 89 50 139 -
29/01 kl 22 75 56 131 -
29/01 kl 23 90 55 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 312 313 335 300
Laveste vannstand 92 106 112 131 96
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm