Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 190 213 198 -
29/01 kl 01 231 259 245 -
29/01 kl 02 270 301 288 -
29/01 kl 03 299 332 317 -
29/01 kl 04 304 333 317 -
29/01 kl 05 278 310 295 -
29/01 kl 06 243 278 262 -
29/01 kl 07 205 245 220 -
29/01 kl 08 162 200 176 -
29/01 kl 09 130 170 154 -
29/01 kl 10 134 163 166 -
29/01 kl 11 161 190 196 -
29/01 kl 12 201 228 226 -
29/01 kl 13 247 279 264 -
29/01 kl 14 290 331 308 -
29/01 kl 15 321 364 334 -
29/01 kl 16 324 364 335 -
29/01 kl 17 301 345 309 -
29/01 kl 18 261 310 274 -
29/01 kl 19 211 273 226 -
29/01 kl 20 170 224 178 -
29/01 kl 21 128 182 139 -
29/01 kl 22 115 154 131 -
29/01 kl 23 132 163 145 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 317 325 364 328
Laveste vannstand 90 100 102 115 85
Avvik gult nivå -60 -30 -22 17 -19
Avvik orange nivå -76 -46 -38 1 -35
Avvik rødt nivå -86 -56 -48 -9 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm