Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 187 198 196 194
29/01 kl 01 231 245 245 244
29/01 kl 02 274 288 289 285
29/01 kl 03 306 317 316 311
29/01 kl 04 306 317 316 313
29/01 kl 05 283 295 296 296
29/01 kl 06 247 262 263 262
29/01 kl 07 208 220 218 221
29/01 kl 08 167 176 181 181
29/01 kl 09 142 154 164 151
29/01 kl 10 138 166 172 153
29/01 kl 11 170 196 193 177
29/01 kl 12 213 226 228 219
29/01 kl 13 263 264 275 272
29/01 kl 14 311 308 320 318
29/01 kl 15 345 334 346 352
29/01 kl 16 349 335 356 350
29/01 kl 17 309 309 332 326
29/01 kl 18 268 274 271 277
29/01 kl 19 229 226 201 226
29/01 kl 20 180 178 170 175
29/01 kl 21 146 139 152 139
29/01 kl 22 129 131 131 128
29/01 kl 23 144 145 118 136

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 286 312 313 335 300
Max fra modell: 26.01 18 286 312 314 356 282
Max fra modell: 26.01 12 286 310 319 352 289
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm