Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 44 67 52 -
29/01 kl 01 40 68 54 -
29/01 kl 02 39 70 57 -
29/01 kl 03 41 74 59 -
29/01 kl 04 45 74 58 -
29/01 kl 05 43 75 60 -
29/01 kl 06 47 82 66 -
29/01 kl 07 51 91 66 -
29/01 kl 08 47 85 61 -
29/01 kl 09 42 82 66 -
29/01 kl 10 47 76 79 -
29/01 kl 11 47 76 82 -
29/01 kl 12 45 72 70 -
29/01 kl 13 45 77 62 -
29/01 kl 14 46 87 64 -
29/01 kl 15 48 91 61 -
29/01 kl 16 46 86 57 -
29/01 kl 17 46 90 54 -
29/01 kl 18 46 95 59 -
29/01 kl 19 41 103 56 -
29/01 kl 20 45 99 53 -
29/01 kl 21 39 93 50 -
29/01 kl 22 40 79 56 -
29/01 kl 23 42 73 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 45 60 103 86
Laveste værets virkning -6 12 22 39 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm