Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 124 51 175 -
30/01 kl 01 167 40 207 -
30/01 kl 02 209 45 254 -
30/01 kl 03 243 46 289 -
30/01 kl 04 258 42 300 -
30/01 kl 05 246 35 281 -
30/01 kl 06 214 32 246 -
30/01 kl 07 175 37 212 -
30/01 kl 08 135 30 165 -
30/01 kl 09 103 27 130 -
30/01 kl 10 89 17 106 -
30/01 kl 11 101 15 116 -
30/01 kl 12 135 13 148 -
30/01 kl 13 178 18 196 -
30/01 kl 14 221 14 235 -
30/01 kl 15 256 10 266 -
30/01 kl 16 273 10 283 -
30/01 kl 17 264 16 280 -
30/01 kl 18 233 13 246 -
30/01 kl 19 191 11 202 -
30/01 kl 20 148 11 159 -
30/01 kl 21 109 13 122 -
30/01 kl 22 84 12 96 -
30/01 kl 23 84 15 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 286 312 313 335 300
Laveste vannstand 92 106 112 131 96
Avvik gult nivå -61 -35 -34 -12 -47
Avvik orange nivå -77 -51 -50 -28 -63
Avvik rødt nivå -87 -61 -60 -38 -73
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm