Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 164 204 175 -
30/01 kl 01 199 253 207 -
30/01 kl 02 241 281 254 -
30/01 kl 03 278 303 289 -
30/01 kl 04 290 328 300 -
30/01 kl 05 276 313 281 -
30/01 kl 06 241 269 246 -
30/01 kl 07 196 226 212 -
30/01 kl 08 155 195 165 -
30/01 kl 09 119 158 130 -
30/01 kl 10 105 140 106 -
30/01 kl 11 117 154 116 -
30/01 kl 12 148 185 148 -
30/01 kl 13 184 218 196 -
30/01 kl 14 230 261 235 -
30/01 kl 15 268 298 266 -
30/01 kl 16 281 320 283 -
30/01 kl 17 271 306 280 -
30/01 kl 18 239 275 246 -
30/01 kl 19 196 236 202 -
30/01 kl 20 156 198 159 -
30/01 kl 21 113 153 122 -
30/01 kl 22 85 131 96 -
30/01 kl 23 87 131 99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 317 325 364 328
Laveste vannstand 90 100 102 115 85
Avvik gult nivå -60 -30 -22 17 -19
Avvik orange nivå -76 -46 -38 1 -35
Avvik rødt nivå -86 -56 -48 -9 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm