Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 40 80 51 -
30/01 kl 01 32 86 40 -
30/01 kl 02 32 72 45 -
30/01 kl 03 35 60 46 -
30/01 kl 04 32 70 42 -
30/01 kl 05 30 67 35 -
30/01 kl 06 27 55 32 -
30/01 kl 07 21 51 37 -
30/01 kl 08 20 60 30 -
30/01 kl 09 16 55 27 -
30/01 kl 10 16 51 17 -
30/01 kl 11 16 53 15 -
30/01 kl 12 13 50 13 -
30/01 kl 13 6 40 18 -
30/01 kl 14 9 40 14 -
30/01 kl 15 12 42 10 -
30/01 kl 16 8 47 10 -
30/01 kl 17 7 42 16 -
30/01 kl 18 6 42 13 -
30/01 kl 19 5 45 11 -
30/01 kl 20 8 50 11 -
30/01 kl 21 4 44 13 -
30/01 kl 22 1 47 12 -
30/01 kl 23 3 47 15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 45 60 103 86
Laveste værets virkning -6 12 22 39 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm