Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 120 6 126 129
26/01 kl 14 81 9 90 94
26/01 kl 15 26 10 36 38
26/01 kl 16 -30 9 -21 -15
26/01 kl 17 -73 8 -65 -60
26/01 kl 18 -98 8 -90 -84
26/01 kl 19 -99 6 -93 -89
26/01 kl 20 -77 7 -70 -68
26/01 kl 21 -35 6 -29 -29
26/01 kl 22 18 2 20 21
26/01 kl 23 69 2 71 71

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 180 147 151 111
Laveste vannstand -93 -72 -78 -98 -100
Avvik gult nivå -70 -16 -49 -45 -85
Avvik orange nivå -86 -32 -65 -61 -101
Avvik rødt nivå -96 -42 -75 -71 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm