Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 6 6 6 9
26/01 kl 14 8 11 9 13
26/01 kl 15 6 13 10 12
26/01 kl 16 3 9 9 15
26/01 kl 17 2 7 8 13
26/01 kl 18 2 7 8 14
26/01 kl 19 1 9 6 10
26/01 kl 20 8 13 7 9
26/01 kl 21 3 8 6 6
26/01 kl 22 4 8 2 3
26/01 kl 23 2 6 2 2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 56 46 48 15
Laveste værets virkning 1 2 6 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm