Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 62 41 103 -
29/01 kl 01 99 40 139 -
29/01 kl 02 110 41 151 -
29/01 kl 03 87 38 125 -
29/01 kl 04 37 33 70 -
29/01 kl 05 -19 32 13 -
29/01 kl 06 -63 31 -32 -
29/01 kl 07 -85 28 -57 -
29/01 kl 08 -85 30 -55 -
29/01 kl 09 -64 27 -37 -
29/01 kl 10 -25 27 2 -
29/01 kl 11 25 24 49 -
29/01 kl 12 75 22 97 -
29/01 kl 13 112 22 134 -
29/01 kl 14 125 18 143 -
29/01 kl 15 105 14 119 -
29/01 kl 16 58 11 69 -
29/01 kl 17 0 8 8 -
29/01 kl 18 -51 4 -47 -
29/01 kl 19 -85 2 -83 -
29/01 kl 20 -98 0 -98 -
29/01 kl 21 -88 -2 -90 -
29/01 kl 22 -58 -3 -61 -
29/01 kl 23 -14 -1 -15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 180 147 151 111
Laveste vannstand -93 -72 -78 -98 -100
Avvik gult nivå -70 -16 -49 -45 -85
Avvik orange nivå -86 -32 -65 -61 -101
Avvik rødt nivå -96 -42 -75 -71 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm