Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 88 107 103 -
29/01 kl 01 126 143 139 -
29/01 kl 02 139 158 151 -
29/01 kl 03 113 130 125 -
29/01 kl 04 62 77 70 -
29/01 kl 05 7 20 13 -
29/01 kl 06 -38 -20 -32 -
29/01 kl 07 -62 -44 -57 -
29/01 kl 08 -63 -44 -55 -
29/01 kl 09 -46 -24 -37 -
29/01 kl 10 -8 15 2 -
29/01 kl 11 41 67 49 -
29/01 kl 12 86 115 97 -
29/01 kl 13 122 152 134 -
29/01 kl 14 132 162 143 -
29/01 kl 15 111 141 119 -
29/01 kl 16 62 92 69 -
29/01 kl 17 -1 30 8 -
29/01 kl 18 -54 -22 -47 -
29/01 kl 19 -91 -58 -83 -
29/01 kl 20 -104 -74 -98 -
29/01 kl 21 -94 -65 -90 -
29/01 kl 22 -66 -42 -61 -
29/01 kl 23 -22 1 -15 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 180 155 162 122
Laveste vannstand -98 -72 -84 -104 -111
Avvik gult nivå -70 -16 -41 -34 -74
Avvik orange nivå -86 -32 -57 -50 -90
Avvik rødt nivå -96 -42 -67 -60 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm