Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 288 6 294 297
26/01 kl 14 249 9 258 262
26/01 kl 15 194 10 204 206
26/01 kl 16 138 9 147 153
26/01 kl 17 95 8 103 108
26/01 kl 18 70 8 78 84
26/01 kl 19 69 6 75 79
26/01 kl 20 91 7 98 100
26/01 kl 21 133 6 139 139
26/01 kl 22 186 2 188 189
26/01 kl 23 237 2 239 239

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 315 319 279
Laveste vannstand 75 96 90 70 68
Avvik gult nivå -70 -16 -49 -45 -85
Avvik orange nivå -86 -32 -65 -61 -101
Avvik rødt nivå -96 -42 -75 -71 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm