Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 294 294 294 297
26/01 kl 14 257 260 258 262
26/01 kl 15 200 207 204 206
26/01 kl 16 141 147 147 153
26/01 kl 17 97 102 103 108
26/01 kl 18 72 77 78 84
26/01 kl 19 70 78 75 79
26/01 kl 20 99 104 98 100
26/01 kl 21 136 141 139 139
26/01 kl 22 190 194 188 189
26/01 kl 23 239 243 239 239

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 323 330 290
Laveste vannstand 70 96 84 64 57
Avvik gult nivå -70 -16 -41 -34 -74
Avvik orange nivå -86 -32 -57 -50 -90
Avvik rødt nivå -96 -42 -67 -60 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm