Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 307 - - 301
26/01 kl 13 297 294 293 293
26/01 kl 14 262 258 257 257
26/01 kl 15 206 204 204 204
26/01 kl 16 153 147 147 147
26/01 kl 17 108 103 103 103
26/01 kl 18 84 78 78 77
26/01 kl 19 79 75 75 75
26/01 kl 20 100 98 97 98
26/01 kl 21 139 139 139 138
26/01 kl 22 189 188 188 187
26/01 kl 23 239 239 239 239

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 294 348 315 319 279
Max fra modell: 26.01 18 293 348 313 319 275
Max fra modell: 26.01 12 301 347 315 323 274
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm