Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 274 5 279 273
27/01 kl 01 281 7 288 280
27/01 kl 02 254 12 266 255
27/01 kl 03 203 13 216 212
27/01 kl 04 149 18 167 164
27/01 kl 05 108 25 133 129
27/01 kl 06 84 22 106 103
27/01 kl 07 82 27 109 -
27/01 kl 08 103 33 136 -
27/01 kl 09 144 32 176 -
27/01 kl 10 197 35 232 -
27/01 kl 11 250 40 290 -
27/01 kl 12 288 44 332 -
27/01 kl 13 299 49 348 -
27/01 kl 14 276 57 333 -
27/01 kl 15 226 53 279 -
27/01 kl 16 167 47 214 -
27/01 kl 17 114 41 155 -
27/01 kl 18 79 38 117 -
27/01 kl 19 65 31 96 -
27/01 kl 20 75 29 104 -
27/01 kl 21 108 28 136 -
27/01 kl 22 156 27 183 -
27/01 kl 23 209 21 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 315 319 279
Laveste vannstand 75 96 90 70 68
Avvik gult nivå -70 -16 -49 -45 -85
Avvik orange nivå -86 -32 -65 -61 -101
Avvik rødt nivå -96 -42 -75 -71 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm