Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 2 7 5 -1
27/01 kl 01 5 9 7 -1
27/01 kl 02 10 14 12 1
27/01 kl 03 10 16 13 9
27/01 kl 04 16 23 18 15
27/01 kl 05 19 26 25 21
27/01 kl 06 17 22 22 19
27/01 kl 07 23 30 27 -
27/01 kl 08 29 36 33 -
27/01 kl 09 30 38 32 -
27/01 kl 10 34 42 35 -
27/01 kl 11 36 45 40 -
27/01 kl 12 39 48 44 -
27/01 kl 13 40 49 49 -
27/01 kl 14 45 55 57 -
27/01 kl 15 44 56 53 -
27/01 kl 16 39 51 47 -
27/01 kl 17 35 48 41 -
27/01 kl 18 30 44 38 -
27/01 kl 19 31 44 31 -
27/01 kl 20 24 40 29 -
27/01 kl 21 21 36 28 -
27/01 kl 22 23 35 27 -
27/01 kl 23 18 30 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 56 46 48 15
Laveste værets virkning 1 2 6 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm