Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 271 283 271 -
28/01 kl 01 297 308 297 -
28/01 kl 02 286 295 286 -
28/01 kl 03 244 253 245 -
28/01 kl 04 185 197 188 -
28/01 kl 05 132 143 134 -
28/01 kl 06 99 111 105 -
28/01 kl 07 85 100 90 -
28/01 kl 08 98 113 103 -
28/01 kl 09 132 147 138 -
28/01 kl 10 174 190 182 -
28/01 kl 11 227 243 238 -
28/01 kl 12 275 294 288 -
28/01 kl 13 302 322 315 -
28/01 kl 14 304 323 313 -
28/01 kl 15 266 285 278 -
28/01 kl 16 206 226 221 -
28/01 kl 17 152 172 165 -
28/01 kl 18 109 131 122 -
28/01 kl 19 84 106 98 -
28/01 kl 20 84 105 101 -
28/01 kl 21 109 133 127 -
28/01 kl 22 154 175 167 -
28/01 kl 23 205 226 219 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 323 330 290
Laveste vannstand 70 96 84 64 57
Avvik gult nivå -70 -16 -41 -34 -74
Avvik orange nivå -86 -32 -57 -50 -90
Avvik rødt nivå -96 -42 -67 -60 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm