Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 16 28 16 -
28/01 kl 01 16 27 16 -
28/01 kl 02 13 22 13 -
28/01 kl 03 12 21 13 -
28/01 kl 04 9 21 12 -
28/01 kl 05 7 18 9 -
28/01 kl 06 8 20 14 -
28/01 kl 07 6 21 11 -
28/01 kl 08 9 24 14 -
28/01 kl 09 11 26 17 -
28/01 kl 10 6 22 14 -
28/01 kl 11 6 22 17 -
28/01 kl 12 7 26 20 -
28/01 kl 13 7 27 20 -
28/01 kl 14 13 32 22 -
28/01 kl 15 12 31 24 -
28/01 kl 16 9 29 24 -
28/01 kl 17 12 32 25 -
28/01 kl 18 14 36 27 -
28/01 kl 19 14 36 28 -
28/01 kl 20 16 37 33 -
28/01 kl 21 19 43 37 -
28/01 kl 22 24 45 37 -
28/01 kl 23 25 46 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 56 46 48 15
Laveste værets virkning 1 2 6 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm