Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 230 41 271 -
29/01 kl 01 267 40 307 -
29/01 kl 02 278 41 319 -
29/01 kl 03 255 38 293 -
29/01 kl 04 205 33 238 -
29/01 kl 05 149 32 181 -
29/01 kl 06 105 31 136 -
29/01 kl 07 83 28 111 -
29/01 kl 08 83 30 113 -
29/01 kl 09 104 27 131 -
29/01 kl 10 143 27 170 -
29/01 kl 11 193 24 217 -
29/01 kl 12 243 22 265 -
29/01 kl 13 280 22 302 -
29/01 kl 14 293 18 311 -
29/01 kl 15 273 14 287 -
29/01 kl 16 226 11 237 -
29/01 kl 17 168 8 176 -
29/01 kl 18 117 4 121 -
29/01 kl 19 83 2 85 -
29/01 kl 20 70 0 70 -
29/01 kl 21 80 -2 78 -
29/01 kl 22 110 -3 107 -
29/01 kl 23 154 -1 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 315 319 279
Laveste vannstand 75 96 90 70 68
Avvik gult nivå -70 -16 -49 -45 -85
Avvik orange nivå -86 -32 -65 -61 -101
Avvik rødt nivå -96 -42 -75 -71 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm