Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 256 275 271 -
29/01 kl 01 294 311 307 -
29/01 kl 02 307 326 319 -
29/01 kl 03 281 298 293 -
29/01 kl 04 230 245 238 -
29/01 kl 05 175 188 181 -
29/01 kl 06 130 148 136 -
29/01 kl 07 106 124 111 -
29/01 kl 08 105 124 113 -
29/01 kl 09 122 144 131 -
29/01 kl 10 160 183 170 -
29/01 kl 11 209 235 217 -
29/01 kl 12 254 283 265 -
29/01 kl 13 290 320 302 -
29/01 kl 14 300 330 311 -
29/01 kl 15 279 309 287 -
29/01 kl 16 230 260 237 -
29/01 kl 17 167 198 176 -
29/01 kl 18 114 146 121 -
29/01 kl 19 77 110 85 -
29/01 kl 20 64 94 70 -
29/01 kl 21 74 103 78 -
29/01 kl 22 102 126 107 -
29/01 kl 23 146 169 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 323 330 290
Laveste vannstand 70 96 84 64 57
Avvik gult nivå -70 -16 -41 -34 -74
Avvik orange nivå -86 -32 -57 -50 -90
Avvik rødt nivå -96 -42 -67 -60 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm