Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 266 271 272 275
29/01 kl 01 311 307 307 310
29/01 kl 02 324 319 319 323
29/01 kl 03 296 293 292 296
29/01 kl 04 239 238 240 241
29/01 kl 05 183 181 183 185
29/01 kl 06 142 136 136 138
29/01 kl 07 120 111 113 113
29/01 kl 08 111 113 116 113
29/01 kl 09 128 131 133 131
29/01 kl 10 169 170 171 169
29/01 kl 11 223 217 219 219
29/01 kl 12 275 265 267 266
29/01 kl 13 304 302 303 301
29/01 kl 14 306 311 311 314
29/01 kl 15 278 287 286 288
29/01 kl 16 231 237 244 238
29/01 kl 17 176 176 182 176
29/01 kl 18 126 121 124 119
29/01 kl 19 96 85 89 88
29/01 kl 20 81 70 72 73
29/01 kl 21 85 78 76 75
29/01 kl 22 105 107 103 105
29/01 kl 23 150 153 148 147

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 294 348 315 319 279
Max fra modell: 26.01 18 293 348 313 319 275
Max fra modell: 26.01 12 301 347 315 323 274
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm