Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 26 45 41 -
29/01 kl 01 27 44 40 -
29/01 kl 02 29 48 41 -
29/01 kl 03 26 43 38 -
29/01 kl 04 25 40 33 -
29/01 kl 05 26 39 32 -
29/01 kl 06 25 43 31 -
29/01 kl 07 23 41 28 -
29/01 kl 08 22 41 30 -
29/01 kl 09 18 40 27 -
29/01 kl 10 17 40 27 -
29/01 kl 11 16 42 24 -
29/01 kl 12 11 40 22 -
29/01 kl 13 10 40 22 -
29/01 kl 14 7 37 18 -
29/01 kl 15 6 36 14 -
29/01 kl 16 4 34 11 -
29/01 kl 17 -1 30 8 -
29/01 kl 18 -3 29 4 -
29/01 kl 19 -6 27 2 -
29/01 kl 20 -6 24 0 -
29/01 kl 21 -6 23 -2 -
29/01 kl 22 -8 16 -3 -
29/01 kl 23 -8 15 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 56 46 48 15
Laveste værets virkning 1 2 6 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm