Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 202 -2 200 -
30/01 kl 01 245 -7 238 -
30/01 kl 02 271 -10 261 -
30/01 kl 03 266 -8 258 -
30/01 kl 04 229 -8 221 -
30/01 kl 05 176 -7 169 -
30/01 kl 06 126 -4 122 -
30/01 kl 07 95 -4 91 -
30/01 kl 08 84 -6 78 -
30/01 kl 09 95 -7 88 -
30/01 kl 10 123 -5 118 -
30/01 kl 11 166 -2 164 -
30/01 kl 12 214 -3 211 -
30/01 kl 13 257 -2 255 -
30/01 kl 14 283 -4 279 -
30/01 kl 15 280 -5 275 -
30/01 kl 16 248 -5 243 -
30/01 kl 17 196 -6 190 -
30/01 kl 18 144 -6 138 -
30/01 kl 19 103 -8 95 -
30/01 kl 20 80 -10 70 -
30/01 kl 21 79 -11 68 -
30/01 kl 22 98 -10 88 -
30/01 kl 23 132 -8 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 315 319 279
Laveste vannstand 75 96 90 70 68
Avvik gult nivå -70 -16 -49 -45 -85
Avvik orange nivå -86 -32 -65 -61 -101
Avvik rødt nivå -96 -42 -75 -71 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm