Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 192 216 200 -
30/01 kl 01 233 257 238 -
30/01 kl 02 260 284 261 -
30/01 kl 03 255 278 258 -
30/01 kl 04 217 241 221 -
30/01 kl 05 166 190 169 -
30/01 kl 06 116 139 122 -
30/01 kl 07 85 105 91 -
30/01 kl 08 75 95 78 -
30/01 kl 09 87 105 88 -
30/01 kl 10 115 133 118 -
30/01 kl 11 158 177 164 -
30/01 kl 12 205 223 211 -
30/01 kl 13 246 265 255 -
30/01 kl 14 271 290 279 -
30/01 kl 15 269 287 275 -
30/01 kl 16 235 257 243 -
30/01 kl 17 180 204 190 -
30/01 kl 18 127 152 138 -
30/01 kl 19 83 111 95 -
30/01 kl 20 61 93 70 -
30/01 kl 21 57 93 68 -
30/01 kl 22 77 110 88 -
30/01 kl 23 112 147 124 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 294 348 323 330 290
Laveste vannstand 70 96 84 64 57
Avvik gult nivå -70 -16 -41 -34 -74
Avvik orange nivå -86 -32 -57 -50 -90
Avvik rødt nivå -96 -42 -67 -60 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm