Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -10 14 -2 -
30/01 kl 01 -12 12 -7 -
30/01 kl 02 -11 13 -10 -
30/01 kl 03 -11 12 -8 -
30/01 kl 04 -12 12 -8 -
30/01 kl 05 -10 14 -7 -
30/01 kl 06 -10 13 -4 -
30/01 kl 07 -10 10 -4 -
30/01 kl 08 -9 11 -6 -
30/01 kl 09 -8 10 -7 -
30/01 kl 10 -8 10 -5 -
30/01 kl 11 -8 11 -2 -
30/01 kl 12 -9 9 -3 -
30/01 kl 13 -11 8 -2 -
30/01 kl 14 -12 7 -4 -
30/01 kl 15 -11 7 -5 -
30/01 kl 16 -13 9 -5 -
30/01 kl 17 -16 8 -6 -
30/01 kl 18 -17 8 -6 -
30/01 kl 19 -20 8 -8 -
30/01 kl 20 -19 13 -10 -
30/01 kl 21 -22 14 -11 -
30/01 kl 22 -21 12 -10 -
30/01 kl 23 -20 15 -8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 56 46 48 15
Laveste værets virkning 1 2 6 -8 -22
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm