Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 -1 6 5 0
26/01 kl 14 3 2 5 3
26/01 kl 15 8 -1 7 5
26/01 kl 16 10 -1 9 7
26/01 kl 17 11 -1 10 12
26/01 kl 18 10 4 14 14
26/01 kl 19 7 13 20 22
26/01 kl 20 4 21 25 23
26/01 kl 21 0 29 29 26
26/01 kl 22 -2 38 36 30
26/01 kl 23 -2 44 42 36

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 64 8 30 12
Laveste vannstand 5 -3 -8 -2 -18
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm