Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -3 1 -2 -
28/01 kl 01 0 0 0 -
28/01 kl 02 3 0 3 -
28/01 kl 03 7 -2 5 -
28/01 kl 04 11 -3 8 -
28/01 kl 05 12 -4 8 -
28/01 kl 06 11 -5 6 -
28/01 kl 07 8 -5 3 -
28/01 kl 08 5 -5 0 -
28/01 kl 09 1 -4 -3 -
28/01 kl 10 -3 -4 -7 -
28/01 kl 11 -6 -2 -8 -
28/01 kl 12 -6 -2 -8 -
28/01 kl 13 -4 -1 -5 -
28/01 kl 14 -2 -1 -3 -
28/01 kl 15 2 -2 0 -
28/01 kl 16 6 -3 3 -
28/01 kl 17 8 -4 4 -
28/01 kl 18 9 -5 4 -
28/01 kl 19 8 -6 2 -
28/01 kl 20 6 -7 -1 -
28/01 kl 21 3 -5 -2 -
28/01 kl 22 -1 -3 -4 -
28/01 kl 23 -4 0 -4 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 64 8 30 12
Laveste vannstand 5 -3 -8 -2 -18
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm