Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -2 7 1 -
28/01 kl 01 -3 6 0 -
28/01 kl 02 -3 5 0 -
28/01 kl 03 -4 5 -2 -
28/01 kl 04 -5 3 -3 -
28/01 kl 05 -6 3 -4 -
28/01 kl 06 -7 1 -5 -
28/01 kl 07 -8 0 -5 -
28/01 kl 08 -8 0 -5 -
28/01 kl 09 -7 0 -4 -
28/01 kl 10 -7 0 -4 -
28/01 kl 11 -7 0 -2 -
28/01 kl 12 -6 0 -2 -
28/01 kl 13 -5 1 -1 -
28/01 kl 14 -5 1 -1 -
28/01 kl 15 -5 1 -2 -
28/01 kl 16 -6 0 -3 -
28/01 kl 17 -6 1 -4 -
28/01 kl 18 -6 2 -5 -
28/01 kl 19 -4 4 -6 -
28/01 kl 20 -5 4 -7 -
28/01 kl 21 -3 7 -5 -
28/01 kl 22 -3 9 -3 -
28/01 kl 23 -1 13 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 50 63 13 39 22
Laveste værets virkning -4 -2 -8 0 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm