Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -4 2 -2 -
29/01 kl 01 -3 3 0 -
29/01 kl 02 0 5 5 -
29/01 kl 03 3 5 8 -
29/01 kl 04 8 5 13 -
29/01 kl 05 11 4 15 -
29/01 kl 06 11 5 16 -
29/01 kl 07 9 7 16 -
29/01 kl 08 7 10 17 -
29/01 kl 09 3 12 15 -
29/01 kl 10 -1 14 13 -
29/01 kl 11 -5 15 10 -
29/01 kl 12 -6 16 10 -
29/01 kl 13 -6 16 10 -
29/01 kl 14 -4 17 13 -
29/01 kl 15 -2 18 16 -
29/01 kl 16 2 19 21 -
29/01 kl 17 6 20 26 -
29/01 kl 18 8 21 29 -
29/01 kl 19 8 21 29 -
29/01 kl 20 7 23 30 -
29/01 kl 21 5 22 27 -
29/01 kl 22 1 21 22 -
29/01 kl 23 -3 19 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 64 8 30 12
Laveste vannstand 5 -3 -8 -2 -18
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm