Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 -4 11 -2 -
29/01 kl 01 -2 15 0 -
29/01 kl 02 3 21 5 -
29/01 kl 03 8 26 8 -
29/01 kl 04 15 33 13 -
29/01 kl 05 20 37 15 -
29/01 kl 06 22 38 16 -
29/01 kl 07 21 37 16 -
29/01 kl 08 20 36 17 -
29/01 kl 09 16 33 15 -
29/01 kl 10 14 31 13 -
29/01 kl 11 10 29 10 -
29/01 kl 12 10 30 10 -
29/01 kl 13 11 31 10 -
29/01 kl 14 14 34 13 -
29/01 kl 15 17 36 16 -
29/01 kl 16 21 41 21 -
29/01 kl 17 25 44 26 -
29/01 kl 18 26 46 29 -
29/01 kl 19 25 44 29 -
29/01 kl 20 23 41 30 -
29/01 kl 21 20 36 27 -
29/01 kl 22 13 28 22 -
29/01 kl 23 6 21 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 68 15 46 22
Laveste vannstand 5 -6 -13 -4 -40
Avvik gult nivå -25 -5 -58 -27 -51
Avvik orange nivå -39 -19 -72 -41 -65
Avvik rødt nivå -49 -29 -82 -51 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm