Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 -2 -2 -1 1
29/01 kl 01 0 0 1 5
29/01 kl 02 1 5 5 9
29/01 kl 03 4 8 8 12
29/01 kl 04 8 13 14 17
29/01 kl 05 11 15 17 19
29/01 kl 06 13 16 17 20
29/01 kl 07 16 16 17 19
29/01 kl 08 16 17 17 19
29/01 kl 09 19 15 15 17
29/01 kl 10 16 13 13 15
29/01 kl 11 15 10 11 14
29/01 kl 12 14 10 11 15
29/01 kl 13 12 10 13 15
29/01 kl 14 12 13 15 18
29/01 kl 15 14 16 18 20
29/01 kl 16 16 21 23 24
29/01 kl 17 20 26 28 27
29/01 kl 18 24 29 32 29
29/01 kl 19 26 29 34 29
29/01 kl 20 28 30 34 28
29/01 kl 21 28 27 32 26
29/01 kl 22 24 22 28 21
29/01 kl 23 20 16 21 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 42 64 8 30 12
Max fra modell: 26.01 18 43 64 7 34 16
Max fra modell: 26.01 12 42 65 11 29 14
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm