Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 0 15 2 -
29/01 kl 01 1 18 3 -
29/01 kl 02 3 21 5 -
29/01 kl 03 5 23 5 -
29/01 kl 04 7 25 5 -
29/01 kl 05 9 26 4 -
29/01 kl 06 11 27 5 -
29/01 kl 07 12 28 7 -
29/01 kl 08 13 29 10 -
29/01 kl 09 13 30 12 -
29/01 kl 10 15 32 14 -
29/01 kl 11 15 34 15 -
29/01 kl 12 16 36 16 -
29/01 kl 13 17 37 16 -
29/01 kl 14 18 38 17 -
29/01 kl 15 19 38 18 -
29/01 kl 16 19 39 19 -
29/01 kl 17 19 38 20 -
29/01 kl 18 18 38 21 -
29/01 kl 19 17 36 21 -
29/01 kl 20 16 34 23 -
29/01 kl 21 15 31 22 -
29/01 kl 22 12 27 21 -
29/01 kl 23 9 24 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 50 63 13 39 22
Laveste værets virkning -4 -2 -8 0 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm