Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -5 17 12 -
30/01 kl 01 -5 15 10 -
30/01 kl 02 -3 11 8 -
30/01 kl 03 -1 9 8 -
30/01 kl 04 3 6 9 -
30/01 kl 05 7 4 11 -
30/01 kl 06 10 2 12 -
30/01 kl 07 10 -1 9 -
30/01 kl 08 9 -4 5 -
30/01 kl 09 6 -7 -1 -
30/01 kl 10 2 -9 -7 -
30/01 kl 11 -2 -11 -13 -
30/01 kl 12 -5 -12 -17 -
30/01 kl 13 -6 -12 -18 -
30/01 kl 14 -6 -12 -18 -
30/01 kl 15 -4 -13 -17 -
30/01 kl 16 -2 -12 -14 -
30/01 kl 17 2 -13 -11 -
30/01 kl 18 5 -12 -7 -
30/01 kl 19 7 -12 -5 -
30/01 kl 20 7 -11 -4 -
30/01 kl 21 6 -10 -4 -
30/01 kl 22 4 -8 -4 -
30/01 kl 23 0 -7 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 64 8 30 12
Laveste vannstand 5 -3 -8 -2 -18
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm