Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 2 16 12 -
30/01 kl 01 -1 14 10 -
30/01 kl 02 -3 14 8 -
30/01 kl 03 -4 13 8 -
30/01 kl 04 -5 15 9 -
30/01 kl 05 -5 17 11 -
30/01 kl 06 -6 18 12 -
30/01 kl 07 -11 15 9 -
30/01 kl 08 -15 12 5 -
30/01 kl 09 -21 7 -1 -
30/01 kl 10 -28 1 -7 -
30/01 kl 11 -34 -4 -13 -
30/01 kl 12 -38 -9 -17 -
30/01 kl 13 -40 -10 -18 -
30/01 kl 14 -39 -11 -18 -
30/01 kl 15 -38 -10 -17 -
30/01 kl 16 -36 -8 -14 -
30/01 kl 17 -32 -1 -11 -
30/01 kl 18 -29 6 -7 -
30/01 kl 19 -26 13 -5 -
30/01 kl 20 -24 17 -4 -
30/01 kl 21 -23 21 -4 -
30/01 kl 22 -23 22 -4 -
30/01 kl 23 -24 22 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 48 68 15 46 22
Laveste vannstand 5 -6 -13 -4 -40
Avvik gult nivå -25 -5 -58 -27 -51
Avvik orange nivå -39 -19 -72 -41 -65
Avvik rødt nivå -49 -29 -82 -51 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm