Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 14 12 16 14
30/01 kl 01 8 10 13 12
30/01 kl 02 4 8 12 12
30/01 kl 03 1 8 10 11
30/01 kl 04 2 9 11 12
30/01 kl 05 5 11 13 13
30/01 kl 06 4 12 13 12
30/01 kl 07 6 9 10 10
30/01 kl 08 4 5 6 6
30/01 kl 09 5 -1 -1 1
30/01 kl 10 0 -7 -8 -4
30/01 kl 11 -4 -13 -14 -9
30/01 kl 12 -9 -17 -18 -13
30/01 kl 13 -12 -18 -19 -15
30/01 kl 14 -14 -18 -19 -15
30/01 kl 15 -15 -17 -16 -13
30/01 kl 16 -14 -14 -14 -12
30/01 kl 17 -11 -11 -10 -8
30/01 kl 18 -8 -7 -7 -4
30/01 kl 19 -4 -5 -5 -2
30/01 kl 20 -2 -4 -4 -1
30/01 kl 21 -1 -4 -3 -2
30/01 kl 22 0 -4 -4 -3
30/01 kl 23 -4 -7 -6 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 42 64 8 30 12
Max fra modell: 26.01 18 43 64 7 34 16
Max fra modell: 26.01 12 42 65 11 29 14
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm