Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 7 21 17 -
30/01 kl 01 4 19 15 -
30/01 kl 02 0 17 11 -
30/01 kl 03 -3 14 9 -
30/01 kl 04 -8 12 6 -
30/01 kl 05 -12 10 4 -
30/01 kl 06 -16 8 2 -
30/01 kl 07 -21 5 -1 -
30/01 kl 08 -24 3 -4 -
30/01 kl 09 -27 1 -7 -
30/01 kl 10 -30 -1 -9 -
30/01 kl 11 -32 -2 -11 -
30/01 kl 12 -33 -4 -12 -
30/01 kl 13 -34 -4 -12 -
30/01 kl 14 -33 -5 -12 -
30/01 kl 15 -34 -6 -13 -
30/01 kl 16 -34 -6 -12 -
30/01 kl 17 -34 -3 -13 -
30/01 kl 18 -34 1 -12 -
30/01 kl 19 -33 6 -12 -
30/01 kl 20 -31 10 -11 -
30/01 kl 21 -29 15 -10 -
30/01 kl 22 -27 18 -8 -
30/01 kl 23 -24 22 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 50 63 13 39 22
Laveste værets virkning -4 -2 -8 0 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm