Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 48 6 54 49
26/01 kl 14 52 2 54 52
26/01 kl 15 57 -1 56 54
26/01 kl 16 59 -1 58 56
26/01 kl 17 60 -1 59 61
26/01 kl 18 59 4 63 63
26/01 kl 19 56 13 69 71
26/01 kl 20 53 21 74 72
26/01 kl 21 49 29 78 75
26/01 kl 22 47 38 85 79
26/01 kl 23 47 44 91 85

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 113 57 79 61
Laveste vannstand 54 46 41 47 31
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm