Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 55 - - 58
26/01 kl 13 49 54 55 55
26/01 kl 14 52 54 55 55
26/01 kl 15 54 56 57 57
26/01 kl 16 56 58 58 59
26/01 kl 17 61 59 59 60
26/01 kl 18 63 63 63 63
26/01 kl 19 71 69 70 70
26/01 kl 20 72 74 74 74
26/01 kl 21 75 78 78 78
26/01 kl 22 79 85 86 85
26/01 kl 23 85 91 92 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 91 113 57 79 61
Max fra modell: 26.01 18 92 113 56 83 65
Max fra modell: 26.01 12 91 114 60 78 63
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm