Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 6 6 6 1
26/01 kl 14 2 5 2 0
26/01 kl 15 -1 1 -1 -3
26/01 kl 16 -4 1 -1 -3
26/01 kl 17 -4 1 -1 1
26/01 kl 18 0 6 4 4
26/01 kl 19 10 17 13 15
26/01 kl 20 18 26 21 19
26/01 kl 21 29 36 29 26
26/01 kl 22 40 46 38 32
26/01 kl 23 44 50 44 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 50 63 13 39 22
Laveste værets virkning -4 -2 -8 0 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm