Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 48 48 96 89
27/01 kl 01 51 48 99 94
27/01 kl 02 55 47 102 99
27/01 kl 03 59 47 106 105
27/01 kl 04 62 50 112 109
27/01 kl 05 61 52 113 106
27/01 kl 06 59 54 113 103
27/01 kl 07 57 55 112 -
27/01 kl 08 52 56 108 -
27/01 kl 09 48 53 101 -
27/01 kl 10 45 49 94 -
27/01 kl 11 43 43 86 -
27/01 kl 12 44 37 81 -
27/01 kl 13 47 31 78 -
27/01 kl 14 50 28 78 -
27/01 kl 15 54 23 77 -
27/01 kl 16 57 18 75 -
27/01 kl 17 59 16 75 -
27/01 kl 18 58 13 71 -
27/01 kl 19 57 11 68 -
27/01 kl 20 54 7 61 -
27/01 kl 21 50 6 56 -
27/01 kl 22 47 3 50 -
27/01 kl 23 45 1 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 113 57 79 61
Laveste vannstand 54 46 41 47 31
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm