Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 44 53 48 41
27/01 kl 01 43 52 48 43
27/01 kl 02 39 49 47 44
27/01 kl 03 38 47 47 46
27/01 kl 04 39 48 50 47
27/01 kl 05 43 52 52 45
27/01 kl 06 47 56 54 44
27/01 kl 07 51 60 55 -
27/01 kl 08 54 63 56 -
27/01 kl 09 52 61 53 -
27/01 kl 10 48 57 49 -
27/01 kl 11 42 50 43 -
27/01 kl 12 36 45 37 -
27/01 kl 13 30 39 31 -
27/01 kl 14 25 34 28 -
27/01 kl 15 20 30 23 -
27/01 kl 16 16 26 18 -
27/01 kl 17 13 23 16 -
27/01 kl 18 9 20 13 -
27/01 kl 19 6 17 11 -
27/01 kl 20 3 13 7 -
27/01 kl 21 2 12 6 -
27/01 kl 22 0 9 3 -
27/01 kl 23 -2 8 1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 50 63 13 39 22
Laveste værets virkning -4 -2 -8 0 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm