Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 46 1 47 -
28/01 kl 01 49 0 49 -
28/01 kl 02 52 0 52 -
28/01 kl 03 56 -2 54 -
28/01 kl 04 60 -3 57 -
28/01 kl 05 61 -4 57 -
28/01 kl 06 60 -5 55 -
28/01 kl 07 57 -5 52 -
28/01 kl 08 54 -5 49 -
28/01 kl 09 50 -4 46 -
28/01 kl 10 46 -4 42 -
28/01 kl 11 43 -2 41 -
28/01 kl 12 43 -2 41 -
28/01 kl 13 45 -1 44 -
28/01 kl 14 47 -1 46 -
28/01 kl 15 51 -2 49 -
28/01 kl 16 55 -3 52 -
28/01 kl 17 57 -4 53 -
28/01 kl 18 58 -5 53 -
28/01 kl 19 57 -6 51 -
28/01 kl 20 55 -7 48 -
28/01 kl 21 52 -5 47 -
28/01 kl 22 48 -3 45 -
28/01 kl 23 45 0 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 113 57 79 61
Laveste vannstand 54 46 41 47 31
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm