Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 44 53 47 -
28/01 kl 01 46 55 49 -
28/01 kl 02 49 57 52 -
28/01 kl 03 52 61 54 -
28/01 kl 04 55 63 57 -
28/01 kl 05 55 64 57 -
28/01 kl 06 53 61 55 -
28/01 kl 07 49 57 52 -
28/01 kl 08 46 54 49 -
28/01 kl 09 43 50 46 -
28/01 kl 10 39 46 42 -
28/01 kl 11 36 43 41 -
28/01 kl 12 37 43 41 -
28/01 kl 13 40 46 44 -
28/01 kl 14 42 48 46 -
28/01 kl 15 46 52 49 -
28/01 kl 16 49 55 52 -
28/01 kl 17 51 58 53 -
28/01 kl 18 52 60 53 -
28/01 kl 19 53 61 51 -
28/01 kl 20 50 59 48 -
28/01 kl 21 49 59 47 -
28/01 kl 22 45 57 45 -
28/01 kl 23 44 58 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 117 64 95 71
Laveste vannstand 54 43 36 45 9
Avvik gult nivå -25 -5 -58 -27 -51
Avvik orange nivå -39 -19 -72 -41 -65
Avvik rødt nivå -49 -29 -82 -51 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm