Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 45 2 47 -
29/01 kl 01 46 3 49 -
29/01 kl 02 49 5 54 -
29/01 kl 03 52 5 57 -
29/01 kl 04 57 5 62 -
29/01 kl 05 60 4 64 -
29/01 kl 06 60 5 65 -
29/01 kl 07 58 7 65 -
29/01 kl 08 56 10 66 -
29/01 kl 09 52 12 64 -
29/01 kl 10 48 14 62 -
29/01 kl 11 44 15 59 -
29/01 kl 12 43 16 59 -
29/01 kl 13 43 16 59 -
29/01 kl 14 45 17 62 -
29/01 kl 15 47 18 65 -
29/01 kl 16 51 19 70 -
29/01 kl 17 55 20 75 -
29/01 kl 18 57 21 78 -
29/01 kl 19 57 21 78 -
29/01 kl 20 56 23 79 -
29/01 kl 21 54 22 76 -
29/01 kl 22 50 21 71 -
29/01 kl 23 46 19 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 113 57 79 61
Laveste vannstand 54 46 41 47 31
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm