Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 45 60 47 -
29/01 kl 01 47 64 49 -
29/01 kl 02 52 70 54 -
29/01 kl 03 57 75 57 -
29/01 kl 04 64 82 62 -
29/01 kl 05 69 86 64 -
29/01 kl 06 71 87 65 -
29/01 kl 07 70 86 65 -
29/01 kl 08 69 85 66 -
29/01 kl 09 65 82 64 -
29/01 kl 10 63 80 62 -
29/01 kl 11 59 78 59 -
29/01 kl 12 59 79 59 -
29/01 kl 13 60 80 59 -
29/01 kl 14 63 83 62 -
29/01 kl 15 66 85 65 -
29/01 kl 16 70 90 70 -
29/01 kl 17 74 93 75 -
29/01 kl 18 75 95 78 -
29/01 kl 19 74 93 78 -
29/01 kl 20 72 90 79 -
29/01 kl 21 69 85 76 -
29/01 kl 22 62 77 71 -
29/01 kl 23 55 70 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 117 64 95 71
Laveste vannstand 54 43 36 45 9
Avvik gult nivå -25 -5 -58 -27 -51
Avvik orange nivå -39 -19 -72 -41 -65
Avvik rødt nivå -49 -29 -82 -51 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm