Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 47 47 48 50
29/01 kl 01 49 49 50 54
29/01 kl 02 50 54 54 58
29/01 kl 03 53 57 57 61
29/01 kl 04 57 62 63 66
29/01 kl 05 60 64 66 68
29/01 kl 06 62 65 66 69
29/01 kl 07 65 65 66 68
29/01 kl 08 65 66 66 68
29/01 kl 09 68 64 64 66
29/01 kl 10 65 62 62 64
29/01 kl 11 64 59 60 63
29/01 kl 12 63 59 60 64
29/01 kl 13 61 59 62 64
29/01 kl 14 61 62 64 67
29/01 kl 15 63 65 67 69
29/01 kl 16 65 70 72 73
29/01 kl 17 69 75 77 76
29/01 kl 18 73 78 81 78
29/01 kl 19 75 78 83 78
29/01 kl 20 77 79 83 77
29/01 kl 21 77 76 81 75
29/01 kl 22 73 71 77 70
29/01 kl 23 69 65 70 66

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 91 113 57 79 61
Max fra modell: 26.01 18 92 113 56 83 65
Max fra modell: 26.01 12 91 114 60 78 63
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm