Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 44 17 61 -
30/01 kl 01 44 15 59 -
30/01 kl 02 46 11 57 -
30/01 kl 03 48 9 57 -
30/01 kl 04 52 6 58 -
30/01 kl 05 56 4 60 -
30/01 kl 06 59 2 61 -
30/01 kl 07 59 -1 58 -
30/01 kl 08 58 -4 54 -
30/01 kl 09 55 -7 48 -
30/01 kl 10 51 -9 42 -
30/01 kl 11 47 -11 36 -
30/01 kl 12 44 -12 32 -
30/01 kl 13 43 -12 31 -
30/01 kl 14 43 -12 31 -
30/01 kl 15 45 -13 32 -
30/01 kl 16 47 -12 35 -
30/01 kl 17 51 -13 38 -
30/01 kl 18 54 -12 42 -
30/01 kl 19 56 -12 44 -
30/01 kl 20 56 -11 45 -
30/01 kl 21 55 -10 45 -
30/01 kl 22 53 -8 45 -
30/01 kl 23 49 -7 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 113 57 79 61
Laveste vannstand 54 46 41 47 31
Avvik gult nivå -31 -9 -65 -43 -61
Avvik orange nivå -45 -23 -79 -57 -75
Avvik rødt nivå -55 -33 -89 -67 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm