Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 51 65 61 -
30/01 kl 01 48 63 59 -
30/01 kl 02 46 63 57 -
30/01 kl 03 45 62 57 -
30/01 kl 04 44 64 58 -
30/01 kl 05 44 66 60 -
30/01 kl 06 43 67 61 -
30/01 kl 07 38 64 58 -
30/01 kl 08 34 61 54 -
30/01 kl 09 28 56 48 -
30/01 kl 10 21 50 42 -
30/01 kl 11 15 45 36 -
30/01 kl 12 11 40 32 -
30/01 kl 13 9 39 31 -
30/01 kl 14 10 38 31 -
30/01 kl 15 11 39 32 -
30/01 kl 16 13 41 35 -
30/01 kl 17 17 48 38 -
30/01 kl 18 20 55 42 -
30/01 kl 19 23 62 44 -
30/01 kl 20 25 66 45 -
30/01 kl 21 26 70 45 -
30/01 kl 22 26 71 45 -
30/01 kl 23 25 71 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 117 64 95 71
Laveste vannstand 54 43 36 45 9
Avvik gult nivå -25 -5 -58 -27 -51
Avvik orange nivå -39 -19 -72 -41 -65
Avvik rødt nivå -49 -29 -82 -51 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm